Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Obersten's sange

Fællesspisning før Slettens beboere 30. juni 1996

Fællesspisning før Slettens beboere 30. juni 1996

 Melodi : Særdeles frit efter Hønsefødder og gulerødder ... 

1. Foreningshuset her et sted
Hvor Sletten finder sammen
Naboskab og fordragelighed
Kan skabe en fryd og gammen
(: Ikke fordi, de er tvunget til det
Men, bare fordi, de ka' li,' det:)
 
2. Fællesspisning før Sletten beboer'
Arrangeres af følgende kvinder:
Ingrid-Annemette, Birtha jeg tror
Benedicte og Jytte vi finder
(: Ikke fordi de er tvunget til det
Men bare fordi d,e ka' li' det:)
 
3. Velkomstdrinken samt hoved-sag
Stod øverst på menuen
Herefter ost og kaffe med bag
I behov's ikke gi i byen
(: Ikke fordi I er tvunget til det
Men bare fordi I ka' Ii,' det:)
 
4. Knive og gafler samt kaffekop
Mi I selv bringe med i tasken
øl og vin ka' I selv trække op
Uden glas ka' I drikke af flasken
(: Ikke fordi I er tvunget til det
Men, bare fordi I ka' li´ det:)
 
5. Kommunen graver jo op og ned
Utroligt det ka’ la’ sig gøre
Beboerne har nu aldrig fred
De vader i mudder og pløre
(: Her i sommerens tid er de tvunget til det
Men de kan bestemt ikke li' det:)
 
6. I der kommer fra Sletten-Syd
I støvfrakker og galocher
Før jer er Strandvejen ingen pryd
I ska' vide vi osse er hos jer.
(: Ikkefordi vi er tvunget til det
Men vi ka' ej-heller li' det:)
7. Rykke tættere sammen - er det der dur
For os der bor her i Sletten
Hvis I vil bevare miljø og natur
Så stå vagt om den skønneste pletten.
(: Ikkefordi I er tvunget til det
Men bare; fordi I ka' li' det:)
 
8. langs kysten svinder millionerne væk
Vi burde beskytte, bevare
Men Snekkersten-Espergarde og Humlebæk
Ikke mindst Sletten vil vi forsvare
(: Ikke ford,i vi er tvunget til det
Men bare fordi, vi ka' li' det:)