Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Referater

November 2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2017

Deltagere: JørgenBuchgreitz(JB), Helle Hornemann (HEH), Hans Egede (HE), Camilla Højsted Ankjær (CA), Ulla Hjort (UH), Ole Gotthardt (OG)

Afbud: Bettina Bové (BB), Ole Bruun (OB), Per Lassen (PL)

Dagsorden:

1.     Havneudvidelsen mod nord

2.     Julearrangement den 17. december

3.     Vore visioner for Sletten. Herunder trafik og parkering

4.     Nyt fra bevaringsudvalget

5.     Evt.

Ad 1. Havneudvidelsen mod nord

Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til Trafik og Byggestyrelsen om risikoen for tangophobning og manglende nabohøring i forbindelse med den planlagte forlængelse af større mole mod nord, men vi har endnu ikke modtaget et svar. Beboerforeningen vil rykke for svar, men vil som udgangspunkt ikke foretage yderligere tiltag.

Ad 2. Julearrangement den 17. december

Julearrangementet er på plads og afholdes i Strandlyst fra kl. 17 med middagsmad fra Kabyssen mod betaling. (HEH) står for invitationer.

Ad 3. Vore visioner for Sletten. Herunder trafik og parkering

Vi drøftede mulig heden for en bedre trafikregulering i Sletten, herunder en hastighedsbegrænsnin under de nuværende 50 km i timen og skiltning for gående trafik, da der ikke er fortov hele vejen. (CA) vil i første omgang undersøge, hvilke muligheder d r foreligger og tager kontakt til relevante myndigheder.

Ad 4. Nyt fra bevaringsudvalget

Gl. Strandvej 156 har fået godkendt nyt tag i form af tagpap på den ene af de mindre huse.< o:p>

Gl Strandvej 99 har en mindre tilbygning under behandling i bevaringsudvalget.

Ad 5. Evt

Ingen emner.

 

N¬æste bestyrelses m¬ød afholdes onsdag den 31. januar kl 19.00

Ref. OG/5. dec. 2017

Ane Jessen