Sletten Beboerforening
sletten beboerforening

Referater

November 2018

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. november 2018

Deltagere: Jørgen Buchgreitz (JB), Hans Egede (HE), Lone Retoft (LR), Lina Wichmann (LW), Morten Wagner (MW), Helle Hornemann (HEH), Ulla Hjort (UH), Ole Gotthardt (OG)

Afbud: Ole Bruun (OB)

Dagsorden:

  1. Udvidelsen af havnens sydmole

  2. Julearrangement den 2. december

  3. Bordtennisbord i Strandlyst

  4. Diverse

Ad 1.  Udvidelse af havnens sydmole                                    

Bestyrelsen drøfter moleudvidelsen og har fra (LW) inden mødet modtaget en faglig vurdering af 18 januar 2018 af mulige konsekvenser ved en moleudvidelse. Vurderingen er udarbejdet af SWECO og er sket på foranledning af Trafik og Byggestyrelsen. Moleudvidelsen blev tidligere på året stoppet p.g.a. procedurefejl hos myndighederne i behandling af sagen. (LW) oplyser, at den relevante myndighed har iværksat en beboerhøring blandt de 5 første huse nord for havnen. 

Vi beslutter, at det er vigtigt, at der er en dialog mellem Fonden for Sletten havn, der er bygherre på moleudvidelsen, Sletten bådeklub og Slettens beboere således, at både de positive og negative problematikker ved en moleudvidelse kan drøftes og belyses. Vi beslutter derfor, at bestyrelsen for beboerforeningen ved (JB) initierer et møde snarest muligt mellem bestyrelsen, Fonden og Bådeklubben, eventuelt mandag den 7. januar 2019, og senere et beboermøde for Slettens beboere om sagen. 

Ad 2. Julearrangement den 2. december.                                                                                                                                                                                                                                                         Julearrangementet afholdes den 2. december i Strandlyst med middag kl. 18.00. (HEH) omdeler invitationer og aftaler mad leveret fra Kabyssen. Beboerforeningen står for vin til maden, der indkøbes af (LR).

Ad 3. Bordtennisbord i Strandlyst

Vi arbejder videre med muligheden for dette, og (LW) undersøger, om vi kan fremskaffe et bordtennisbord.

Ad 4. Diverse

  1. (HEH) informerer, at der intet konkret nyt er fra bevaringsudvalget.

  2. (LW) har talt med kommunen om, hvad der ligger til grund for bopælspligt/ikke bopælspligt i kommunen. En eventuel ændring, herunder i Sletten, skal ske på politisk plan.

  3. Det aftales, at næste generalforsamling afholdes søndag, den 5. maj 2019 kl. 19:30 i Strandlyst.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 14. januar kl. 19.00 2019 i Strandlyst.

Referent (OG)

Ane Jessen